Kategóriák
Földrajz-biológia adattár

Földrajzi mikrolexikon

Ha ezen az oldalon akarsz keresni, írd ide a keresőszót:

 

A Föld

A meteoroidok jellemzően kő- vagy fémdarabok, amelyek a Föld légkörébe jutva felizzanak. A Földre hulló darabjai a meteoritok.

Litoszférának nevezzük a Föld kőzetburkát.

A Földön 24 időzóna van?

Az időzónák kezdő délköre Greenwich-ben (Lonodon) van. Amikor Londonban déli 12 óra van, mennyi idő van Budapesten 13 óra, tehát Londontól egy időzónával vagyunk keletebbre.

Jelenlegi naptárunkat Gergely-naptárnak nevezzük a naptárreformot elrendelő XIII. Gergely pápa tiszteletére.

A térkép a földfelszín egy részének egyezményes jelekkel történő arányosan kisebbített síkbeli ábrázolása. Például az 1:25 000 méretarányú térképen 1 kilométer 4 centiméterre van lekicsinyítve.

A Földünk a gömbhöz hasonlító alakzat, úgynevezett geoid alakú bolygó. Ha a Föld szabályos gömb alakú lenne, a sugara 6371 km lenne.

A Föld középpontja felé a hőmérséklet száz méterenként átlagosan 3 °C-ot emelkedik.

 

A Föld kontinenseinek területe:

Ázsia     31 027 230 km2

Afrika    30 368 609 km2

Észak-Amerika  24 506 524 km2

Dél-Amerika      17 846 954 km2

Antarktika          13 200 000 km2

Európa 10 395 504 km2

Ausztrália és Óceánia    8 428 702 km2

 

Amerika

Az Amerikai Egyesült Államok 50 tagállamból áll.

 

 

Ausztrália és Óceánia

Ausztrália és Óceánia legnagyobb területű szigete Új-Guinea.

 

Afrika

Afrika legdélebbi pontja a Tű-fok, a Jóreménység foka közelében.

Madagaszkár Afrika legnagyobb területű szigete (589 500 km2)

Afrikát Európától a Földközi-tenger és a Gibraltári-szoros választja el.

Gibraltár neve annak arab megnevezéséből, a Dzsabal Tárikból (جبل طارق – Ţāriq hegye) származik. Ez a földrajzi alakzatra és a berber omajjád tábornokra, Tárik ibn Zijádra utal, aki 711-ben itt partra szállva megkezdte Hispania meghódítását.

Afrikával nyugatról és délnyugatról az Atlanti-óceán, keletről és délkeletről az Indiai-óceán, északról a Földközi-tenger határos

Afrika észak-nyugati részén található az Atlasz-hegység.

Afrika legkiterjedtebb tájegysége a Szahara, területe 9 200 000 km².

Afrikát Ázsiától a Szuezi-csatorna és a Vörös-tenger választja el.

 

Ázsia

Európa és Ázsia határán van a Dardanellák és a Boszporusz tengerszorosok.

A Föld legmélyebb pontja Ázsiában, a Mariana-árokban van, melynek mélysége 11 034 méter.

A Holt-tenger, az Aral-tó és a Kaszpi-tenger közös tulajdonsága, hogy nincs kapcsolatuk a Világtengerrel.

A Föld legmélyebb tava a Bajkál-tó, a legmélyebb részén 1642 méter, átlagosan 744.4 méter mély.

A Bibliából is ismert Ararát hegye Törökországban található.

 

Exit mobile version